• ພາສາລາວ
  • English (United Kingdom)

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

Content View Hits : 1736561

ສະມາຊິກ:

Online buy Microsoft Office XP Professional
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາກະຊວງພາຍໃນ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກະຊວງພາຍໃນ PDF Print

ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການສ້າງສາ

ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່ ຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 107/ປປທ,

ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2011 ຈາກທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນເມື່ອກ່ອນ,  ໂດຍການໂຮມເອົາບັນດາໜ້າວຽກຕ່າໆ

ເຂົ້າກັນຄື: ວຽກງານຂອງທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ວຽກງານພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ວຽກງານ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວຽກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ), ວຽກງານແຜນທີ່, ວຽກງານສຳເນົາເອກະສານ, ວຽກງານແຂ່ງຂັນແລະຍ້ອງຍໍ,

ວຽກຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ.

ກະຊວງພາຍໃນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ພນ”. ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້

ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການພັດທະນາການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ; ຄຸ້ມຄອງລັດຖະ

ກອນ; ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ; ວຽກງານແຜນທີ່; ວຽກງານສຳເນົາເອກະສານ; ວຽກ

ງານຊົນເຜົ່າແລະສາສະໜາ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກະຊວງພາຍໃນຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕາມດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບ

ເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2011  ເພື່ອແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະ

ບານກ່ຽວກັບຂະແໜງພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Last Updated on Monday, 05 November 2012 14:23
 


Photo Gallery

ປະຕິທິນ

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1