• Lao (Lao PDR)
 • English (United Kingdom)
MoHA
MoHA

Statistics

Content View Hits : 1752172

Member Login

Online buy Microsoft Office XP Professional
ກົມກວດກາ
 • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ກົມກວດກາ   ( 1 Article )
  ກົມກວກວດກາຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ''ກກ''ແມ່ນກົມໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພາຍໃນ.

  sam_0179

 • Structure   ( 2 Articles )

  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຟ້ອງ-ຄຳສະເໜີ;

  2. ພະແນກກວດກາພັກ;

  3. ພະແນກກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;

   

   

   

   

 • ພາລະບົດບາດ   ( 1 Article )
  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງພາຍໃນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ທົ່ວຂະແໜງພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 • ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວ   ( 1 Article )

  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ

  100_7956

Photo Gallery

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6