• Lao (Lao PDR)
  • English (United Kingdom)
MoHA
MoHA

Statistics

Content View Hits : 1752172

Member Login

Online buy Microsoft Office XP Professional
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
  • Organisation chart   ( 2 Articles )
  • ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄືອນໄຫວຂອງ ກຜຮ   ( 1 Article )
  • ພາລະບົດບາດ   ( 1 Article )

    ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກຜຮ” ແມ່ນກົມວິຊາການໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງ ກ່ຽ່ວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງຂະແໜງພາຍໃນ, ເປັນຈກາງໃນການປະສານງານ ແລະ ສັງລວມວຽກແຜນການ ແລະ ວຽກຮ່ວມມືຂອງບັນດາກົມວິຊາການ, ຫ້ອງການ ,ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ຂະແໜງການພາຍໃນຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ຕໍ່ໄປເອີ້ນວ່າ: “ບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ”

Photo Gallery

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6