• Lao (Lao PDR)
 • English (United Kingdom)
MoHA
MoHA

Statistics

Content View Hits : 1752159

Member Login

Online buy Microsoft Office XP Professional
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ
 • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ກົມແຜ່ນທີ່ ແຫ່ງຊາດ   ( 1 Article )
 • Structure   ( 1 Article )
 • ພາລະບົດບາດ   ( 1 Article )
 • ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ   ( 1 Article )
 • ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ   ( 1 Article )
  2006-2011
 • ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວ   ( 5 Articles )
 • ໜ້າທີ່ຫລັກຂອງກົມ   ( 1 Article )

  33

  ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີພາລະບົດບາດໃນການສຳຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ໃນດິນແດນ ສ ປ ປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຶ່ງມີພາລະຫນ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍໃນການສຳຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ແລະ ແຜນທີ່ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທາງລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ ແລະ ເຜີຍແພ່ອອກຢ່າງເປັນທາງການ.

  ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ເມືອງຈັນທະບູລີ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ. ຄິຣກ Here ເພື່ອເບິ່ງທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່.

  ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

  ທີ່ຢູ່: ບໍລິເວນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

  ໄປສະນີ: ຕູ໊ໄປສະນີ 2159, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

  ໂທລະສັບ:

  856 (0) 21 214917

  856 (0) 21 218470

  856 (0) 21 218468
  ແຟັກ: 856 (0) 21 214915

   

  ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໄດ້ທີ່ (www.ngdlaos.la)

Photo Gallery

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6