ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນໄລຍະໃໝ່

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ  ໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະເໜີຜ່ານ ບົດລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕາປະທັບ ເລກທີ 322/ລບ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດວ່າດ້ວຍຕາປະທັບ ເລກທີ 08/ພນ ແລະ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ທິດທາງ ໃນການພັດທະນາວຽກງານການບໍລິຫານລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານກາປະທັບ     ແລະ  ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນລະອຽດ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.

 ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍແນະນໍາໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສັງລວມເນື້ອໃນ, ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ເນື້ອໃນໃດ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ບັນດາຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ ຈາກບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້  ສັງລວມລາຍງານຕໍ່ຄະນະນຳກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາປະທັບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ສຳລັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ເບື້ອງຕົ້ນປະກອບມີ: 7 ພາກ, 3 ໝວດ ແລະ 50 ມາດຕາ, ເຊິ່ງບັນດາເນື້ອໃນຂອງໂຄງ, ພາກ, ໝວດ ແລະ ມາດ​ຕາ ເຫຼົ່ານີ້ຈະ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ​ໃຫ້ສົມບູນ​ຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນຢູ່ຂັ້ນຕ່າງໆ ຈົນກວ່າຈະຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບສົມບູນ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນອານາຄົດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *