ກອງປະຊຸມເປີດການນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ່ນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ (ODSC Mobile Application)

      ກອງປະຊຸມເປີດການນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ່ນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ (ODSC Mobile Application) ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2021 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເມືອງໄຊເສດຖາ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ  ແລະ ທ່ານ ຄຳມາ ແສງມີໄຊ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງຂອງເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເພື່ອປັບປຸງຂອດບໍລິການຂອງລັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ,  ສປປ ລາວ, ໄດ້ເລີ່ມສ້າງສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃນຕົ້ນປີ 2006 ແລະ ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງສູນເທົ່ານັ້ນຄື: ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ, ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນໄລຍະທໍາອິດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນການສ້າງຫ້ອງບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຈາກແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ, ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໃນເມື່ອກ່ອນ  ປະຈຸບັນແມ່ນກະຊວງພາຍໃນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຈຳນວນ 44 ສູນ ລະດັບກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນແຜນ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງຂະແຫນງພາຍໃນ ຍັງມີເປົ້າຫມາຍຈະໄດ້ຂະຫຍາຍຈໍານວນສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ ½ ຂອງຈໍານວນເມືອງທົ່ວປະເທດ (ຫຼື ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ປະມານ 74 ສູນ ເມື່ອຮອດປີ 2025).  

ເພື່ອຫັນການບໍລິການລັດແບບທັນສະໄໝ ຕາມຍຸກການປະຕິວັດອຸດສະຫະກຳ ເທັກໂນໂລຊີ 4.0 ກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສ້າງແອັບພິເຄຊັ່ນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຊ້ເຂົ້າໃນຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງສູນ ຜ່ານມືຖື( Smartphone) ເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ທີ່ວ່ອງໄວ ຂອງປະຊາຊົນ ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ ສ້າງໃຫ້ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນການບຸທະລຸ ດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຂອດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການບໍລິຫານລັດ.

ແອັບພິເຄຊັ່ນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ (ODSC Mobile Application) ແມ່ນໄດ້ເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນສ້າງສູນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນສູນບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ຈາກ ແຜນງານ ປປຄຊ ກໍ່ຄື ກະຊວງພາຍໃນ ມູນຄ່າ 186.000.000 ກີບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *