ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023), ແຜນການ 05 ປີ ຄັ້ງທີ II ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ປີ 2021-2025

ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023), ແຜນການ 05 ປີ ຄັ້ງທີ II  ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ປີ 2021-2025 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ມີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ  ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຜີຍແຜ່ 04 ເອກະສານ ທີ່ສຳຄັນຄື: ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ,   ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ປີ 2021-2025  ເຜີຍແຜ່ໂດຍ  ທ່ານ ນ. ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມົງຄຸນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງພາຍໃນ. ນອກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ພອນໄຊ ດາລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນເຜີຍແຜ່ເອກະສານການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ປອ ຟອງຕີສຸກ  ສີພົມທະວີບູນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ-ການເງິນ ກະຊວງພາຍໃນ ຂຶ້ນລາຍງານການນໍາໃຊ້ງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຕື່ມອີກ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໃຫ້ບັນດາກົມ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນວຽກງານຂອງຂະແໜງພາຍໃນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ກໍານົດລະອຽດຢູ່ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ປີ 2021-2025 ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ກວດຄືນການກໍານົດແຜນໃນແຕ່ລະປີ ຂອງຕົນເອງ ການກໍານົດຄາດໝາຍ, ຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆ ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນແລ້ວບໍ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ວຽກງານໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *